Praktijk de Witte Ballon

Omgaan met gemis

Mijn naam is Margret Oud

 
In mijn werk als Algemeen Verpleegkundige merk ik, dat verliessituaties vaak kort benoemd worden en dat men er daarna liever niet meer over wil praten.
Het is iets waar ik in mijn beroep tegenaan ben gelopen. Ook bij mijn persoonlijke verliezen heb ik ervaren dat het heel belangrijk is dat er een luisterend oor is. Ondersteuning en begeleiding zorgen er voor dat je je meer kunt wapenen tegen de verwarrende gevoelens welke een verlies met zich meebrengt.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in 2009 een andere weg ben ingeslagen.
Ik ben de opleiding tot Verliesconsulente voor Kinderen en Jongeren gaan volgen van Dr Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten.
In juni 2010 heb ik deze opleiding met succes afgerond.
Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij het "Praethuys" en heb daar kinderen mogen begeleiden, waarvan een van beide ouders ernstig ziek was.
In september 2010 heb ik de cursus 'Verlies in beeld' gevolgd, bij het expertise centrum 'Omgaan met Verlies'.