Praktijk de Witte Ballon

Omgaan met gemis

Voorlichting

 

Voor degenen die tijdens hun werk in aanraking komen met rouw en verlies, bied ik handvatten,
verdieping en begeleiding aan.
 
Voor wie?
 • Kinderdagverblijf
 • Medisch kinderdagverblijf
 • Peuterspeelzaal
 • Lagere school
 • Middelbare school
 • Verpleegkiundigen
 • Kinderthuiszorg
 • Thuiszorg
 • Naschoolse opvang
 • Kraamzorg
Mogelijkheden:
 • Samenstellen Verlies en/of Echtscheidingsmand
 • Ondersteuning, opstellen Rouwprotocol
 • Workshops
 • Lezingen
 • Begeleiding Lotgenotengroep
 • Begeleiding Rouwgroep
 • Ouderavond
 • Trainingen op maat
 • Individuele begeleiding